راه های ارتباطی
 09120923171 , 09126803825  021-86095972  samaneh.payesh@yahoo.com   تهران-خیابان کارگر شمالی- دانشکده فنی دانشگاه تهران-ساختمان قدیم مکانیک- شرکت سامانه پایش قدرت-کدپستی:1439955961